Oportunitățile noastre.

Utilizează toate oportunitățile CRM.MD ca să obții rezultate înalte! CRM.MD — este setul de instrumente necesar pentru optimizarea afacerii, gestionarea relațiilor cu clienții și creșterea profitului!


Proiecte

Crează și gestionează proiecte. Alocă executori responsabili pentru proiect și observatori. Configurează tabelele de timp și cronometrul de îndeplinire a sarcinilor. Distribuie și urmărește sarcinile și finalizarea acestora. Emite o factură către client. Discută asupra proiectului. Crează etape și distribuie sarcinile între angajați. Vizualizare prin diagrama Gantt. Atașare fișiere. Crează tichete și interacționează cu clientul - prin contul său personal. Adaugă documente, chitanțe și cheltuieli. Monitorizează activitatea proiectului și adaugă notițe.

CRM.MD

CRM.MD

Leads și formulare

Crează etape de clienți potențiali, pînă ai transforma în clienți fideli. Introduce sursele de clienți potențiali. Integrează cu poșta electronică. Crează un număr nelimitat de formulare și încorporează-le prin iframe sau direct prin link. Personalizează și atribuie un angajat responsabil pentru gestionearea cererii. Crează cîmpuri personlizate și alege tipul acestora - pentru a introduce informația necesară. Formează o ofertă comercială și trimite un răspuns clientului. Crează sarcini, notificări, atașamente și note! Nou! Dacă este necesar, acordă clientului acces la contul său personal - unde vei interacționa cu el!


Sarcini

Vizualizare sarcini după calendar. Tipuri de sarcini. Adaugă cîmpuri personalizate și atribuie-le orice tip: checkbox, număr, dată, text, link și multe altele... Pornește un cronometru pentru finalizarea unei sarcini. Crează note și setează prioritatea. Adaugă fișiere la sarcini. Desemnează responsabili și observatori. Adaugă o listă de cerințe - și distribuie-o între angajați. Adaugă comentarii și anunță clienții. Crează sarcini plătite și neplătite. Nou! Sarcini recurente și etichetare.

CRM.MD

CRM.MD

Documente

Creare documente, facturi, contracte, oferte comerciale, acte de îndeplinire a lucrului, generare în format PDF, deschidere prin link direct, vizualizare și discuție prin link, semnare, trimitere pe poșta electronică, convertare în factură. Adăugare șabloane și personalizare documente. Atașare către proiect sau creare sarcini pentru oricare din documente. Descarcă sau printează. Atașează către client sau transmite prin contul său personal. Reînnoire contract și trimitere automată a notificărilor la expirarea acestuia.


Clienți

Transformă clienții potențiali în clienți fideli, adaugă sau importează clienți. Dacă este necesar, oferă clientului un cont personal pentru a interacționa cu el. Atașează contacte și detalii. Segmentează clienții pe grupe. Adaugă cîmpuri personalizate pentru a stoca orice date despre client, sunt permise următoarele tipuri (text, cifre, dată, link, checkbox, radio și alte tipuri). Primește sarcini de la clienți și oferă-le asistență tehnică printr-un sistem de tichete. Facturi, extrase, note, oferte, fișiere, estimări, cheltuieli, note de credit, plăți, documente și contracte - toate acestea sunt disponibile în profilul clientului și sunt mereu la vedere!

CRM.MD

CRM.MD

Rapoarte

Sistem vizual și comod de analitică. Rapoarte de vînzări, plăți primite, rapoarte de credite, rapoarte de oferte, rapoarte de estimări, rapoarte în dependență de clienți. Grafice bazate pe rapoarte. Venituri totale, metode de plată (plăți), sumă totală pe grupuri de clienți. Cheltuieli și venituri, clienți potențiali, sarcini, tabele de timp. Rapoarte asupra angajaților, grupate după valută si dată.


Angajați

Crează departamente, conectează angajații, atribuie un tarif pe oră, atribuie permisiuni și roluri, editează cîmpurile de profil ale clientului. Atribuie rol sau marchează ca angajat. Conectează-te la proiecte, atribuie sarcini angajaților în dependență de clienți, contacte, proiecte. Discută cu angajații și desemnează responsabili și observatori. Permite angajaților să proceseze tichetele și să interacționeze cu clienții direct prin contul personal.

CRM.MD

CRM.MD

Limbă și personalizare

Selectare stiluri și culori. Butoane, fundaluri, fonturi, mărimi și multe altele... Personalizarea părții client. Setări ferestre modale. Stiluri CSS personalizate. Configurare meniuri și file atît pentru partea de lucru, cît și partea client. Editare șabloane și notificări electronice. Limbi pentru interfață - rusă, română, engleză. Selectare valută. Planificator de sarcini și multe altele...


Altele…

Cheltuieli: adăugare categorii de cheltuieli, metode de plată, atașare fișiere și chitanțe. Abilitate de atașare către client, proiect și alte entități. Asistență tehnică: capacitate de a primi și procesa tichete - solicitări ale clienților cu fișiere atașate și notificări prompte cu distribuire către manageri responsabili sau departamente. Utilități: stocare proprie de fișiere, adăugare notificări, stabilire obiective pentru companii. Jurnal de activitare, sondaje, copii de rezervă pentru baze de date. Serviciu: export și import orice entități, personalizare. Administratorul - distribuie permisiuni și roluri, crează departamente și categorii, stabilește reguli și gestionează sarcini automate și notificări. Module: sincronizare cu poșta electronică, adăugare module și API disponibil.

CRM.MD

Instrument de creștere

Instrument eficient de
management al vînzărilor

Analitică eficientă

Sistemul ține evidența
tuturor datelor

Ușurință în utilizare

Funcționalitate bogată și simplă

Automatizare

Optimizarea activității companiei

Pentru început încearcă 14 zile absolut gratuit.

CRM.MD conține un set complet de instrumente profesionale pentru gestionarea vînzărilor și lucru cu clienții. Este ideal pentru companii de toate dimensiunile și domenii de activitate.

Încearcă acum